Vilniaus miesto sporto centras - Dokumentai

Vilniaus miesto sporto centro dokumentai

Įsakymas. Strategija ir 2018 m. veiklos planas (.PDF dokumentas)

VMSC strategija (.PDF dokumentas)

VMSC Veiklos planas(.PDF dokumentas)

Mažos vertės pirkimų apklausos pažyma (.DOC dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (.DOC dokumentas)

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (.PDF dokumentas)

Įsakymas dėl strateginių ir prioritetinių sporto šakų tvirtinimo (.PDF dokumentas)

VMSC Darbuotojų vidutinis mėnesinis paskirtasis darbo užmokestis (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro darbuotojų mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (.PDF dokumentas)

VMSC įsakymas dėl prioritetinių ir strateginių sporto šakų tvirtinimo 2015-2016 metams (.PDF dokumentas).

Įsakymas dėl trenerių tarybos tvirtinimo (.PDF dokumentas).

Įsakymas dėl metodinės tarybos tvirtinimo (.PDF dokumentas).

Trenerių tarybos nuostatai (.PDF dokumentas).

Metodinė tarybos nuostatai (.PDF dokumentas).

Vilniaus miesto sporto centro tarybos nuostatai (.PDF dokumentas).

Vilniaus miesto sporto centro tarybos atstovai ir valdymo organai (.DOC dokumentas).

Įsakymas dėl finansų kontrolės taisyklių (.PDF dokumentas).

Finansų kontrolės taisyklės (.PDF dokumentas).

Vilniaus miesto sporto centro darbuotojų darbo laikas (.DOC dokumentas)

Informacinių ir komukacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas (.PDF dokumentas)

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas (.PDF dokumentas)

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas (.PDF dokumentas)

Trenerių netiesioginio darbo su sportininkais valandų panaudojimo tvarkos aprašas (.PDF dokumentas)

Įsakymas dėl VMSC tvarkos aprašų tvirtinimo (.PDF dokumentas)

Kategorijos

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2018-03-27) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2018-02-28) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-11-22) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-10-23) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-09-26) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-08-29) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-07-25) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-06-22) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-05-26) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-04-28) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-03-31) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2018-03-26) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2018-02-28) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-11-22) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-10-23) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-09-25) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-08-28) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-07-24) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-06-19) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-05-24) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-04-24) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-03-29 ) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro trenerių kategorijų suteikimo komisijos sudarymo įsakymas (.PDF dokumentas)

Trenerių leidimų registras (.XLS dokumentas).

Vilniaus miesto sporto centro trenerių kategorijų registras (.XLS dokumentas)

Dokumentų šablonai

Prašymas (.DOC dokumentas).

Prašymas dėl išvykimo (.DOC dokumentas)

Prašymas dėl priėmimo į Vilniaus miesto sporto centrą (.PDF dokumentas)

VMSC ugdymo sutartis (.PDF dokumentas)

Prašymas del atostogų (.DOC dokumentas)

Prašymas dėl NPD taikymo (.DOC dokumentas).

Prašymas netaikyti NPD (.DOC dokumentas).

Prašymas papildomas NPD (.DOC dokumentas).

Prašymas trenerio kategorijai gauti (.DOC dokumentas)

Prašymas dėl mokinių perkėlimo (.DOC dokumentas).

Avanso apyskaita (.XLS dokumentas).

BFT protokolas (.DOC dokumentas).

Individualus planas (.DOC dokumentas).

Mokymo planas-grafikas (.DOC dokumentas).

Treniruočių tvarkaraštis (.DOC dokumentas).

Sauga mokiniams (.DOC dokumentas).

Sauga stovykloje (.DOC dokumentas).

Lietuvos sporto medicinos centras (.DOC dokumentas).

Tėvų sutikimas dėl pirmos med. pagalbos (.DOC dokumentas).

Užmokestis už papildomą ugdymą (.DOC dokumentas).

Aktualūs Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, administracijos dokumentai, konkursai

Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose tvarkos aprašas (.PDF dokumentas)

Sportininkų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo ugdymo sporto įstaigas ir ugdymo jose tvarkos aprašas (.PDF dokumentas)

Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose įkainiai (priedas) (.PDF dokumentas)

Finansinės veiklos ataskaita už 2016 metus (.PDF dokumentas)

Finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus (.PDF dokumentas)

Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto sporto centro nuostatai (.PDF dokumentas).

Viešieji pirkimai

Skelbiamas mažos vertės varžybinių plento dviračių pirkimas CVP IS priemonėmis. Mažos vertės pirkimas vykdomas neskelbiamos apklausos būdu. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina.2017-11-24

Skelbiamas mažos vertės baldų pirkimas CVP IS priemonėmis. Mažos vertės pirkimas vykdomas neskelbiamos apklausos būdu. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina.2017-11-21

Skelbiamas mažos vertės patalpų atnaujinimo, elektros instaliacijos įrengimo, montavimo, pajungimo ir priežiūros darbų pirkimas Vilniuje, Kauno g. 43, antrame aukšte, trys patalpos, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis. Mažos vertės pirkimas vykdomas neskelbiamos apklausos būdu. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. 2017-11-21

Skelbiamas mažos vertės patalpų atnaujinimo, elektros instaliacijos įrengimo, montavimo, pajungimo ir priežiūros darbų pirkimas Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinėje mokykloje, M. Daukšos g. 7, CVP IS priemonėmis. Mažos vertės pirkimas vykdomas neskelbiamos apklausos būdu. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. 2017-11-21

Sportininkų pervežimo autobusais mažos vertės paslaugų pirkimą laimėjo „UAB „Olego transportas“.

Sportininkų pervežimo autobusais paslaugos pirkimas CVP-IS priemonėmis. Mažos vertės pirkimas vykdomas neskelbiamos apklausos būdu. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. (2017-11-08)

Numatomas bokso ringo su pakyla pirkimas (.DOC dokumentas)

Įsakymas dėl mažos vertės langų keitimo darbų pirkimo per CVP IS (.PDF dokumentas)

Mažos vertės sportinių apdovanojimų pirkimo vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis laimėjo UAB “SProjects”. Sutartis pasirašyta liepos 10 d.

Mažos vertės kanceliarinių prekių ir biuro prekių pirkimo vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis laimėjo “UAB Biuro pasaulis”. Sutartis pasirašyta liepos 5 d.

Įsakymas dėl mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo perkant sportinius apdovanojimus per CVP IS (.PDF dokumentas)

Įsakymas dėl mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo perkant kanceliarines ir biuro prekes per CVP IS (.PDF dokumentas)

Numatomas kompiuterio ir spausdintuvo pirkimas (.DOC dokumentas)

Elektros instaliacijos įrenginių pirkimo konkurso pabaiga ir nustatyto nugalėtojo paskelbimas (.DOC dokumentas)

Gimnastikos porolono detalių pirkimo-pardavimo sutartis (.PDF dokumentas)

Gimnastikos porolono detalių pirkimo CVP IS priemonėmis ataskaita (Pasiūlymą pateikė tik vienas dalyvis) (.PDF dokumentas)

Numatomas gimnastikos porolono detalių pirkimas (.DOC dokumentas)

Sportininkų pervežimo autobusais paslaugos pirkimo pabaiga ir nustatyto laimėtojo paskelbimas (.DOC dokumentas)

Mažos vertės konkursas “Sportininkų pervežimo autobusais paslaugos pirkimas tiekėjų apklausos būdu” (.PDF dokumentas)

Dziudo tatamio pirkimo-pardavimo sutartis (.PDF dokumentas)

Dziudo tatamio pirkimo konkurso nugalėtojas (.DOC dokumentas)

Numatomas dziudo tatamio pirkimas (.DOC dokumentas)

 

Rėmėjai