Vilniaus miesto sporto centras - Dokumentai

Vilniaus miesto sporto centro dokumentai

Įsakymas. Strategija ir 2018 m. veiklos planas (.PDF dokumentas)

VMSC strategija (.PDF dokumentas)

VMSC Veiklos planas(.PDF dokumentas)

Mažos vertės pirkimų apklausos pažyma (.DOC dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (.DOC dokumentas)

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (.PDF dokumentas)

Įsakymas dėl strateginių ir prioritetinių sporto šakų tvirtinimo (.PDF dokumentas)

VMSC Darbuotojų vidutinis mėnesinis paskirtasis darbo užmokestis (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro darbuotojų mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (.PDF dokumentas)

VMSC įsakymas dėl prioritetinių ir strateginių sporto šakų tvirtinimo 2015-2016 metams (.PDF dokumentas).

Įsakymas dėl trenerių tarybos tvirtinimo (.PDF dokumentas).

Įsakymas dėl metodinės tarybos tvirtinimo (.PDF dokumentas).

Trenerių tarybos nuostatai (.PDF dokumentas).

Metodinė tarybos nuostatai (.PDF dokumentas).

Vilniaus miesto sporto centro tarybos nuostatai (.PDF dokumentas).

Vilniaus miesto sporto centro tarybos atstovai ir valdymo organai (.DOC dokumentas).

Įsakymas dėl finansų kontrolės taisyklių (.PDF dokumentas).

Finansų kontrolės taisyklės (.PDF dokumentas).

Vilniaus miesto sporto centro darbuotojų darbo laikas (.DOC dokumentas)

Informacinių ir komukacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas (.PDF dokumentas)

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas (.PDF dokumentas)

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas (.PDF dokumentas)

Trenerių netiesioginio darbo su sportininkais valandų panaudojimo tvarkos aprašas (.PDF dokumentas)

Įsakymas dėl VMSC tvarkos aprašų tvirtinimo (.PDF dokumentas)

Kategorijos

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2018-06-18) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2018-05-25) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2018-04-18) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2018-03-27) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2018-02-28) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-11-22) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-10-23) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-09-26) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-08-29) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-07-25) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-06-22) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-05-26) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-04-28) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams įsakymas (2017-03-31) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-04-18) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2018-03-26) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2018-02-28) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-11-22) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-10-23) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-09-25) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-08-28) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-07-24) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-06-19) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-05-24) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-04-24) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos posėdžio protokolas (2017-03-29 ) (.PDF dokumentas)

Vilniaus miesto sporto centro trenerių kategorijų suteikimo komisijos sudarymo įsakymas (.PDF dokumentas)

Trenerių leidimų registras (.XLS dokumentas).

Vilniaus miesto sporto centro trenerių kategorijų registras (.XLS dokumentas)

Dokumentų šablonai

Prašymas (.DOC dokumentas).

Prašymas dėl išvykimo (.DOC dokumentas)

Prašymas dėl priėmimo į Vilniaus miesto sporto centrą (.PDF dokumentas)

VMSC ugdymo sutartis (.PDF dokumentas)

Prašymas del atostogų (.DOC dokumentas)

Prašymas dėl NPD taikymo (.DOC dokumentas).

Prašymas netaikyti NPD (.DOC dokumentas).

Prašymas papildomas NPD (.DOC dokumentas).

Prašymas trenerio kategorijai gauti (.DOC dokumentas)

Prašymas dėl mokinių perkėlimo (.DOC dokumentas).

Avanso apyskaita (.XLS dokumentas).

BFT protokolas (.DOC dokumentas).

Individualus planas (.DOC dokumentas).

Mokymo planas-grafikas (.DOC dokumentas).

Treniruočių tvarkaraštis (.DOC dokumentas).

Sauga mokiniams (.DOC dokumentas).

Sauga stovykloje (.DOC dokumentas).

Lietuvos sporto medicinos centras (.DOC dokumentas).

Tėvų sutikimas dėl pirmos med. pagalbos (.DOC dokumentas).

Užmokestis už papildomą ugdymą (.DOC dokumentas).

Aktualūs Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, administracijos dokumentai, konkursai

Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose tvarkos aprašas (.PDF dokumentas)

Sportininkų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo ugdymo sporto įstaigas ir ugdymo jose tvarkos aprašas (.PDF dokumentas)

Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose įkainiai (priedas) (.PDF dokumentas)

Finansinės būklės ataskaita (.PDF dokumentas)

Finansinės veiklos ataskaita už 2016 metus (.PDF dokumentas)

Finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus (.PDF dokumentas)

Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto sporto centro nuostatai (.PDF dokumentas)

 

 

 

Rėmėjai