Sportiniai šokiai - Sporto šakos

Tvarkaraštis

Sportiniai šokiai

Sportiniai šokiai, sporto šaka – meno forma, susijusi su kūno judesiais, paprastai ritmiškais muzikai. Susiklostė iš pramoginių šokių (anksčiau buvo vadinami pramoginiais šokiais; Lietuvoje iki 1989), kurių dauguma žingsnių, pozų ir figūrų buvo kanonizuota. 19 a. pab.-20 a. pr. pradėta rengti pramoginių šokių konkursus. 20 a. didelę įtaką pramoginiams šokiams turėjo D. Britanijos, Amerikos (ypač Lotynų) tautų šokiai (paplito bliuzas, čarlstonas, amerikietiškasis svingas, lambetvokas, bugivugis, bosanova, tvistas, rokenrolas, bostonas, greitasis fokstrotas, tango, rumba, samba, ča ča, džaivas). Nuo 1920 kasmet rengiamas Blakpulo šokių festivalis (Blackpool Dance Festival, D. Britanija), vadinamas neoficialiu pasaulio ∆ čempionatu. 1929 D. Britanijoje prie Imperatoriškosios šokių mokytojų draugijos (įk. 1904) įkurta Tarptautinė pramoginių šokių taryba ėmėsi kurti jų bendrus standartus, taisykles ir teisėjavimo metodus. 1950 įkurta Pasaulinė šokių taryba (World Dance Council Ltd, WDC, 1996-2006 World Dance & Dance Sport Council Ltd, WD&DSC, 2006 vienijo 59 pasaulio šalių šokėjus), nuo pat pradžių vienijo tik profesionalius šokėjus, populiarino pasaulyje pramoginius (balinius) šokius. 1963 WDC suvienijo visas pramoginių šokių šokėjų sąjungas ir patvirtino bendrą šokių programą visam pasauliui. WDC organizuoja profesionalų pasaulio (Lotynų Amerikos – nuo 1959, pramoginių šokių – nuo 1922, 10 šokių – nuo 1978) ir Europos čempionatus. 1957 įkurta Pasaulinė sportinių šokių federacija (World DanceSport Federation, WDSF, 1957-90 International Council of Amateur Dancers, ICAD, 1990-2011 International DanceSport Federation, IDSF), iš pradžių vienijusi šokių mėgėjus, plėtojo pramoginius šokius (sportinius šokius), 2012 vienija 88 pasaulio šalių federacijas. WDSF vienija ir struktūrinių šokių, kur vienu metu šoka daugelio (dažniausiai 16) šokėjų komanda, šokėjus. 1997 WDSF pripažino Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK). WDSF yra Tarptautinių sporto federacijų generalinės asociacijos (General Association of International Sport Federations, GAISF; įk. 1967, prez. H. Verbriugenas, Verbruggen; nuo 2009 SportAccord), TOK pripažintų tarptautinių sporto federacijų asociacijos (Association of IOC Recognised International Sports Federations, ARISF, įk. 1983, prez. J. Franso, Fransoo), Tarptautinės pasaulio žaidynių asociacijos (International World Games Association, IWGA, įk. 1981, prez. R. Frulichas, Froehlich) narė.

Tiek WDC, tiek WDSF turi daug bendrų narių, todėl kai kurie šokėjai dalyvauja abiejų orgjų čempionatuose. Šios 2 orgjos tarpusavyje konkuruoja; WDSF bando drausti teisę laisvai rinktis, kuriame čempionate dalyvauti. WDSF, gavusi unikalų statusą – TOK pripažinimą, vienija daugiausia Europos šalis.

LIETUVOJE pramoginių (balinių) šokių porų konkursai pradėti rengti 20 a. 4 dešimtmetyje (pirmasis 1935 V. Mintaučio mloje Kaune). 7 dešimtmetyje pradėta steigti pramoginių šokių kolektyvus (kai kurie buvo vadinami ansambliais, klubais). Nuo 1965 Kaune J. ir Č. Norvaišų rengiamos labai populiarios Gintarinės poros ∆ tarpt. varžybos. Didelį indėlį į pramoginių šokėjų meistriškumo ugdymą įnešė J. ir Č. Norvaišos Kaune, D. K. ir V. P. Kamaičiai Vilniuje, O. S. ir R. Idzelevičiai Klaipėdoje.

1989 02 18 Vilniuje įkurta Lietuvos sportinių šokių federacija (LSŠF), 1990 pradėti reguliariai rengti Lietuvos čempionatai (1990-2012 Lietuvos klasikinių sportinių šokių čempionai išvardyti 1 lent., Lotynų Amerikos šokių čempionai – 2 lent., 10 šokių programos čempionai – 3 lent.). Lietuvos šokėjų poros sėkmingai dalyvauja tarpt. varžybose. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę LSŠF 1991 09 28 tapo WDSF nare. 1990 įkurta Lietuvos profesionalių sportinių šokių sąjunga (LPSŠS, prez. O. Gunko, tapęs LSŠF viceprezidentu), LPSŠS buvo WPC narė ir veikė iki 2010. 1990 Vilniuje įkurta pirmoji pramoginių šokių studija – T. Petreikio šokių studija.
2012 LSŠF vienija 83 šokėjų mėgėjų sporto klubus, kolektyvus, studijas (žymesnieji išvardyti 4 lent.), treniruotes lanko šokėjai 6 šalies miestuose, 14 rajonų centruose ir 4 kurortiniuose miesteliuose. Dirba 142 treneriai, iš jų 15 – Lietuvos nusipelnę treneriai: J. ir Č. Norvaišos („Sūkurys”), O. S. ir R. Idzelevičiai, D. Bertulienė („Žuvėdra”), A. ir V. Visockai ( Ratuto), D. Dackevičienė, G. Januškevičius („Kaspinas”), J. Aleksandravičius ir I. Griciuvienė (Vilniaus SŠK „Dileksa”), G. Gruzdeva (Vilniaus SŠK „Iness”), S. Bilevičienė (Anykščių SŠK „Verpetas”), D. K. ir V. P. Kamaičiai (Vilniauis SŠK „Vijūnas”).

Šokėjai vertinami pagal atliekamus Lotynų Amerikos bei standartinius šokius.