Šaudymas - Sporto šakos

Tvarkaraštis

Šaudymas

Šaudymas – sporto šakų grupė – apimanti kulkinį ir skrendančių taikinių (stendinį) šaudymą. KULKINIS ŠAUDYMAS, sporto šaka – šaudoma graižtviniu šautuvu, pistoletu ar revolveriu į taikinius. Varžomasi: senovinio stiliaus per vamzdį užtaisomais ginklais; koviniais ginklais – šautuvais iš ilgų ir labai ilgų (iki 1 mylios ir toliau) nuotolių, stambaus kalibro (9 mm ir daugiau) pistoletais ir revolveriais imituojant kovinį šaudymą, stambaus kalibro (> 4,5 mm) didelės galios (> 7,5 J) pneumatiniais ginklais; sportiniais ginklais (SG). Olimpiados žaidynėse varžomasi tik SG.