Vilniaus miesto sporto centras - Naujienos

Geg19

Atnaujinama ugdymo veikla!

Pranešimas

Vadovaudamiesi 2020-04-28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 23 d. Nr. V- 973 „Dėl COVID 19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų vietose“ nutarimu ir LR vyriausybės 2020 m. gegužės 13 d. Nr. 475 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo suderinę su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ugdymo veiklą atnaujina Vilniaus miesto sporto mokymo įstaigos.

 

Vilniaus miesto sporto centras

Centras pirmą kartą savo sporto pratybos su aukšto sportinio meistriškumo sportininkais (Lietuvos olimpinės rinktinės ir olimpinės pamainos  nariais) atnaujino 2020-04-28 d.

Nuo š. m. gegužės 18 d.  Centre startuoja individualių sporto šakų vyresnieji sportininkai: dviračių sportas (10), sportinė gimnastika (36), lengvoji atletika (30). Atsižvelgiama ir  į tai, kad dauguma Vilniaus miesto sporto centro trenerių gegužės mėnesį atostogauja,  jų veikla bus atnaujinama nuo birželio mėnesio.

Didelis dėmesys bus skiriamas saugumui ir higienos reikalavimams. Sportininkų saugumas bus užtikrintas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo būtinų sąlygų užtikrinimo“ bei LR sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“.

  • Prie įėjimo į sporto bazes kiekvienam sportininkui bus matuojama kūno temperatūra.
  • Visose sporto bazės matomose vietose paskelbta informacija, atkreipianti dėmesį į asmens higienos sąlygų laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
  • Visų treniruočių metu bus laikomasi saugių atstumų ir higienos reikalavimų.
  • Treniruotės bus vykdomos nedidelėmis grupėmis.
  • Reguliariai bus atliekama patalpų, darbinių paviršių, įrangos valymas ir dezinfekcija.
  • Sportininkų bus prašoma ateiti į treniruotę jai paskirtu metu, kad nebūtų bereikalingos spūsties.
  • Rekomenduojama bus nesilankyti rizikos grupei priklausantiems treneriams, t.y., vyresniems nei 60-ies metų amžiaus ir turintiems lėtinių susirgimų.