Sostinės sporto centras - Naujienos

Bal03

Skirkite 2 proc. GPM Vilniaus miesto sporto centrui

Vilniaus miesto sporto centras – didžiausia neformaliojo ugdymo įstaiga Lietuvoje, kurioje kultivuojamos  29 sporto šakos, treniruotes lanko per 2000 ugdytinių, su jais dirba per 140 sporto trenerių. Vilniaus miesto sporto centro veiklos tikslas – per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, užtikrinti masiškumą, ieškoti talentingų sportininkų, sporto ir medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti Centrui, Vilniaus miestui ir Lietuvos Respublikai olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

Kviečiame skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Vilniaus miesto sporto centrui.

Pateikti prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai Jūs galite iki gegužės 1 d. dviem būdais: internetu arba nustatytos formos prašymą užpildę ranka ir pristatę į Valstybinės mokesčių inspekcijos skyrių.

FR0512 formos pildymo instrukcija (formos pildymo pavyzdys (.PDF dokumentas)):

  • 1 laukelis: Jūsų asmens kodas
  • 3V laukelis: Jūsų vardas
  • 3P laukelis: Jūsų pavardė
  • 4 laukelis: Jūsų namų adresas (neprivaloma)
  • Mokestinis laikotarpis (5 laukelis): 2014
  • Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (laukelis 6S): pažymėkite X
  • Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje): 2
  • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 303305444
  • Mokesčio dalies dydis (procentais) (E4 laukelis): įrašykite skaičių

Jeigu naudojatės Lietuvos komercinių bankų teikiamomis internetinės bankininkystės paslaugomis, prašymo formą galite užpildyti elektroniniu būdu adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/

Ranka užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui arba išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!