Sostinės sporto centras - Naujienos

Grd01

Vilniaus miesto sporto centras likviduojamas

Informuojame, kad biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto sporto centras, juridinis kodas 303305444, yra likviduojama ir nutraukia veiklą nuo 2021 m. gruodžio 31 d. Visas teises ir pareigas nuo 2022 m. sausio 1 d. tęs  naujai įsteigta VšĮ Sostinės sporto centras. 

Pažymime, kad keičiasi įmonės pavadinimas, kodas ir banko sąskaitos. Kiti duomenys ir kontaktai lieka nepasikeitę.

 

SVARBU:  Jūsų sudarytos paslaugų teikimo  sutartys 2021-2022 mokslo metams galioja: nebus keičiamos paslaugų teikimo sąlygos, tvarka, programa, kaina, grupė, laikas, treneris.

Mokestį už ugdymą prašome mokėti iki einamojo mėnesio 20 dienos į pasirinktą sąskaitą:

AB Swedbank bankas LT 48 7300 0101 6962 2025  surenkamoji Vilniaus miesto sporto centras 

(nuo 2022-01-01 VšĮ Sostinės sporto centras)

Luminor Bank AS LT 93 4010 0510 0556 5552  surenkamoji Vilniaus miesto sporto centras 

(nuo 2022-01-01 VšĮ Sostinės sporto centras)

AB  SEB bankas LT 19 70440901 0243 7332  surenkamoji Vilniaus miesto sporto centras 

(nuo 2022-01-01 VšĮ Sostinės sporto centras)

 

Mokant pavedimu iki 2021-12-31 d. būtina nurodyti: „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita” (įstaigos kodas 300035837). 

Mokant pavedimu nuo  2022-01-01 d. būtina nurodyti: „Biudžetinei įstaigai „Skaitlis“ (įstaigos kodas 300035837).

Mokėjimo paskirties skiltyje nurodyti: ugdytinio (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), mokėtojo kodas.

Nesutinkantys būti perkelti ar kilus papildomiems klausimams dėl perkėlimo  į viešąją įstaigą Sostinės sporto centrą prašome iki 2021-12-31 dienos kreiptis šiais kontaktais:

  • Lengvosios atletikos skyriaus tel. nr. +37060803315
  • Vandens sporto skyriaus tel. nr. +37060806005
  • Dvikovės sporto šakų skyriaus tel. nr. +37060832008
  • Individualių sporto šakų skyriaus tel. nr. +37060808380
  • Gimnastikos skyriaus tel. nr. +37060803313

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais:

SPRENDIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRO VEIKLOS NUTRAUKIMO IR LIKVIDAVIMO

SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRO STEIGIMO IR SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO INVESTAVIMO

SPRENDIMAS DĖL TARYBOS 2021-09-15 SPRENDIMO NR. 1-1135 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRO STEIGIMO IR SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO INVESTAVIMO“ PAKEITIMO / „VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SOSTINĖS SPORTO CENTRO ĮSTATAI“;