Sostinės sporto centras - Naujienos

Grd27

Vilniaus miesto sporto centro darbo tarybos rinkimų rezultatai

Naujojo darbo kodekso nuostatos nurodo steigti kolektyvuose darbo tarybas.

2017 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto sporto centre išrinkta Centro darbo taryba. Kandidatais į darbuotojų tarybą buvo 16 darbuotojų. Darbo taryba buvo išrinkta iš 5 asmenų. Rinkimuose galėjo dalyvauti 174 darbuotojai. Rinkimuose dalyvavo 119 žmonių (68,4 %).

Į Vilniaus miesto sporto centro darbo tarybą išrinkti:

Vilius Podbereckas (specialistas) – 71 balsas
Erika Žiupkienė (lengvosios atletikos trenerė) – 53 balsai
Liubovė Pedčenko (sportinės gimnastikos trenerė) – 51 balsas
Miroslav Leščevski (individualių sporto šakų treneris) – 49 balsai
Gintautas Bartkus (vandens skyriaus vedėjas) – 45 balsai

Darbo tarybos pirmininku išrinktas Vilius Podbereckas, pavaduotoju Miroslav Leščevski, sekretorė Erika Žiupkienė.

Priimtas darbo tarybos reglamentas, ruošiamas raštiškas susitarimas su darbdaviu.