Vilniaus miesto sporto centras - Viešieji pirkimai

Sostinės sporto centras pažymi, jog Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta, kad kiekvienas Viešojo pirkimo komisijos narys ar ekspertas gali dalyvauti Viešojo pirkimo komisijos darbe tik pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

Motyvai, kodėl pirkimai neatliekami naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis (elektroniniu katalogu): centrinės perkančiosios organizacijos kataloge nėra perkamų paslaugų pilna apimtimi.

Sostinės sporto centro viešųjų pirkimų komisija

Sostinės sporto centro 2021 m. planuojami pirkimai nuoroda

Visi perkančiosios organizacijos skelbtini viešųjų pirkimų dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai yra skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) nuoroda

Papildoma informacija, susijusi su viešųjų pirkimų sutartimis ir jų įgyvendinimu nuoroda

Techninių specifikacijų projektai nuoroda

Įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitų sąrašas skelbiamas Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) nuoroda